Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10821
Title: Термоелектричні властивості і кристалоквазіхімія легованого стибієм плюмбум телуриду
Other Titles: Thermoelectric Properties and Crystaloquazychemistry of Doped Lead Telluride
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Дзумедзей, Роман Олексійович
Горічок, Ігор Володимирович
Никируй, Любомир Іванович
Мудрий, Степан Іванович
Keywords: термоелектричні параметри
точкові дефекти
легування
синтез
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Термоелектричні властивості і кристалоквазіхімія легованого стибієм плюмбум телуриду / Д. М. Фреїк, Р. О. Дзумедзей, І. В. Горічок, Л. І. Никируй, С. І. Мудрий // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 2. - С. 390-394.
Abstract: Проаналізовано дифрактограми зразків PbTe:Sb, що підтверджують правильність вибраних технологічних умов синтезу. Проведено розрахунок питомої електропровідності та коефіцієнта термо-ЕРС легованого сурмою плюмбум телуриду n-PbTe:Sb. З погляду кристаквазілохімії описано амфотерні властивості домішки стибію у плюмбум телуриді. Встановлено, що оптимальними властивостями володіють зразки з вмістом домішки 0,3 ат.% Sb при температурі Т ≈ 600 К.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10821
Appears in Collections:Т. 14, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1402-11.pdf210.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.