Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10822
Title: Оптимізація термоелектричної добротності кристалічних PbX
Other Titles: Thermoelectric Figure of Merit Optimization of PbX (X = S, Se, Te) Crystals
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Никируй, Любомир Іванович
Дзумедзей, Роман Олексійович
Возняк, Орест Михайлович
Лисак, Алла Василівна
Keywords: термоелектрична добротність
механізми розсіювання носіїв заряду
халькогеніди свинцю
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Оптимізація термоелектричної добротності кристалічних PbX / Д. М. Фреїк, Л. І. Никируй, Р. О. Дзумедзей, О. М. Возняк, А. В. Лисак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 2. - С. 383-389.
Abstract: Розраховано та проаналізовано значення термоелектричних параметрів кристалів халькогенідів свинцю n-типу провідності. Розглянуто ефективність термоелектричного матеріалу – безрозмірну добротність, визначено шляхи її оптимізації. Показано, що зміною технологічних факторів можна регулювати вид домінуючих меанізмів розсіювання носіїв заряду, а отже, й підвищити результуюче значення добротності матеріалу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10822
Appears in Collections:Т. 14, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1402-10.pdf169.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.