Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10823
Title: Комплекси власних дефектів з киснем у плівках n-PbTe
Other Titles: The Complexes of Native Defects with Oxygen in n-PbTe Films
Authors: Рувінський, Борис Маркович
Рувінський, Марк Аунович
Keywords: телурид свинцю
власні дефекти
кінетика електронів
кисень
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Рувінський Б. М. Комплекси власних дефектів з киснем у плівках n-PbTe / Б. М. Рувінський, М. А. Рувінський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 2. - С. 395-399.
Abstract: На основі уявлень про утворення і розпад у плівках телуриду свинцю нейтральних комплексів власних дефектів і легувальної домішки кисню 2- 0 2+ 0 Pb 2i Te (V O V ) і 2+ 0 2- 0 i 2i Pb (Pb O V ) пояснюється кінетика концентрації електронів у плівках n-PbTe, спостережувана при низьких тисках кисню (10-7 -10-2 Па) і кімнатній температурі. Із порівняння теоретичних і експериментальних результатів визначені кінетичні параметри двох різних типів комплексів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10823
Appears in Collections:Т. 14, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1402-12.pdf146.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.