Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10828
Title: Процеси структуроутворення у парофазних конденсатах PbTe:Sb на ситалі
Other Titles: The Processes of Structure in Vapor-Phase Condensates PbTe:Sb at Sital
Authors: Яворський, Ярослав Святославович
Keywords: наноструктури
парофазні методи
плюмбум телурид
оствальдівське дозрівання
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Яворський Я. С. Процеси структуроутворення у парофазних конденсатах PbTe:Sb на ситалі / Я. С. Яворський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 2. - С. 427-435.
Abstract: Представлено результати АСМ-дослідження процесів структуроутворення у конденсатах PbTe:Sb/ситал, отриманих відкритим випаровуванням у вакуумі при температурах осадження ТП=(150-250) ºС і часі осадження τ = (15-240) с. Показано, що домінуючим є механізм зародження Фольмера-Вебера, а процес росту наноутворень пояснено у наближенні оствальдівського дозрівання, у якому переважають дифузійні кінетичні процеси. У ряді випадків сформовані наноструктури PbTe:Sb представляють собою тригональні піраміди із гранями {100} і основою (111), яка паралельна до поверхні підкладки.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10828
Appears in Collections:Т. 14, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1402-17.pdf410.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.