Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10830
Title: Приповерхневі шари і термоелектричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Bi
Other Titles: Near-Surface Layers and Thermoelectric Properties of vapor-Phase PbTe: Bi Condensates
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Дзундза, Богдан Степанович
Костюк, Оксана Богданівна
Матеїк, Галина Дмитрівна
Keywords: тонкі плівки
телурид свинцю
питомий опір
рухливість
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Приповерхневі шари і термоелектричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Bi / Д. М. Фреїк, Б. С. Дзундза, О.Б. Костюк, Г. Д. Матеїк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 2. - С. 444-446.
Abstract: Досліджено термоелектричні властивості полікристалічних плівок PbTe:Bi, отриманих конденсацією пари у відкритому вакуумі на ситалові підкладки. На основі двошарової моделі Петріца знайдено електричні параметри приповерхневих шарів. Отримані результати інтерпретуються процесами адсорбції кисню на поверхні та його дифузії в глиб конденсату. Показано, що конденсати товщиною d<0,2 мкм характеризуються покращеними термоелектричними властивостями.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10830
Appears in Collections:Т. 14, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1402-19.pdf170.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.