Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10834
Title: Термодинамічні властивості кристалів сфалериту ZnTe: квантово-хімічний розрахунок (огляд)
Other Titles: Thermodynamics Properties of Sphalerite Crystal of Zinc Telluride: Quantum-Chemical Calculation (Review)
Authors: Запухляк, Руслан Ігорович
Паращук, Тарас Олексійович
Чобанюк, Володимир Михайлович
Фреїк, Наталя Дмитрівна
Фочук, Петро Михайлович
Keywords: кластерні моделі
квантова хімія
цинк телурид
термодинамічні параметри
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Запухляк Р. І. Термодинамічні властивості кристалів сфалериту ZnTe: квантово-хімічний розрахунок (огляд) / Р. І. Запухляк, Т. О. Паращук, В. М. Чобанюк, Н. Д. Фреїк, П. М. Фочук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 3. - С. 463-475.
Abstract: На основі аналізу кристалічної та електронної будови кубічного β-ZnTe побудовано кластерні моделі для розрахунку геометричних та термодинамічних параметрів. Представлено методику врахування граничних умов для двох запропонованих кластерних моделей кубічної фази ZnTe. Наведені фазові діаграми рівноваги бінарної системи Zn-Te та ZnTe. На підставі результатів неемпіричних квантовохімічних розрахунків кристалічної структури молекулярних кластерів визначено температурні залежності енергії ∆E та ентальпії ∆H утворення, потенціалу Гіббса ∆G, теплоємностей при сталому тиску CP та об’ємі CV, ентропію ∆S. Компютерні розрахунки термодинамічних параметрів проводили зa допомогою пак теорії методу функціоналу густини DFT, з використанням гібридного валентного базисного набору B3LYP. Також у роботі були одержані аналітичні вирази температурних залежностей представлених термодинамічних параметрів, які були апроксимовані із квантово-хімічних розрахункових точок за допомогою математичного пакету Maple 14:
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10834
Appears in Collections:Т. 14, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1403-01.pdf572.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.