Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10843
Title: Рентґеноструктурні та електронно-мікроскопічні дослідження діамагнітно заміщених феритових систем
Other Titles: X-ray and Electron Microscopic Studies of Diamagnetic Substituted Ferrite Systems
Authors: Остафійчук, Богдан Костянтинович
Бушкова, Віра Степанівна
Копаєв, Олег Венидиктович
Яремій, Іван Петрович
Keywords: золь-гель метод
катіонний розподіл
шпінель
ферит
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Остафійчук Б. К. Рентґеноструктурні та електронно-мікроскопічні дослідження діамагнітно заміщених феритових систем / Б. К. Остафійчук, В. С. Бушкова, О. В. Копаєв, І. П. Яремій // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 3. - С. 508-512.
Abstract: В даній роботі синтезовано магній-цинкові та нікель-алюмінієві ферити за допомогою технології золь-гель за участі автогоріння (ЗГА). На основі рентґенівських досліджень встановлено фазовий склад та структурні особливості діамагнітно заміщених феритових систем. Показано, що отримані складні оксидні порошки аґломеровані і складаються з декількох наночастинок з середнім розміром 20-35 нм. Встановлено режим охолодження частинок після проходження процесу автогоріння.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10843
Appears in Collections:Т. 14, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1403-08.pdf295.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.