Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10870
Title: Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe–Bi2Te3
Other Titles: Surface Layers and Thermoelectric Properties of Thin Films of Solid Solutions PbTe-Bi2Te3
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Дзундза, Богдан Степанович
Яворський, Ярослав Святославович
Костюк, Оксана Богданівна
Матківський, Остап Миколайович
Keywords: тонкі плівки
телурид свинцю
тверді розчини
термоелектричні властивості
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe–Bi2Te3 / Д. М. Фреїк, Б. С. Дзундза, Я. С. Яворський, О. Б. Костюк, О. М. Матківський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 3. - С. 555-559.
Abstract: Досліджено термоелектричні властивості плівок на основі твердих розчинів PbTe–Bi2Te3 різного складу, отриманих конденсацією пари у відкритому вакуумі на ситалові та слюдяні підкладки. На основі двошарової моделі Петріца визначено електричні параметри приповерхневих шарів. Отримані результати інтерпретуються процесами адсорбції кисню на поверхні та його дифузії в глиб конденсату.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10870
Appears in Collections:Т. 14, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1403-17.pdf442.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.