Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10882
Title: Морфологія плівок поліаніліну, електрохімічно осаджених в потенціодинамічному режимі на поверхні аморфних металевих стопів складу Al87Ni8(РЗМ)5
Other Titles: Morphology of the Deposited Electrochemically in Potentiodynamic Mode on the Surface of Al87Ni8(REE)5 Amorphous Metallic Alloys Polyaniline Film
Authors: Яцишин, Михайло Миколайович
Демчина, І. І.
Мудрий, Степан Іванович
Серкіз, Роман Ярославович
Keywords: електрохімічне окиснення
поліанілін
морфологія
анілін
полімерні плівки
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Яцишин М. М. Морфологія плівок поліаніліну, електрохімічно осаджених в потенціодинамічному режимі на поверхні аморфних металевих стопів складу Al87Ni8(РЗМ)5 / М. М. Яцишин, І. І. Демчина, С. І. Мудрий, Р. Я. Серкіз // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 3. - С. 593-601.
Abstract: Електрохімічним окисненням аніліну на поверхні електродів з аморфних металевих стопів складу Al87Ni8(РЗМ)5, а саме Al87Ni8Y5, Al87Ni8Ce5, Al87Ni8Gd5, Al87Ni8Dy5 у водному розчині 0,5 М H2SO4 синтезовано плівки поліаніліну. Описано процес електрохімічного окиснення аніліну і окисно-відновних перетворень поліаніліну на цих електродах і показано, що відмінність у формі циклічних вольтамперограмм зумовлена аморфізуючими компонентами, а саме Y, Gd, Ce та Dy, які визначають різну стійкість поверхневих оксидних плівок на поверхні робочих електродів За допомогою скануючої електронної мікроскопії показано, що на контактних боках робочих електродів із стопів складу Al87Ni8(РЗМ)5 утворюється плівка поліаніліну з розвиненою морфологією поверхні, яка також залежить від аморфізуючого аморфний стоп металу. Аналіз спектрів дифракції електронів підтвердив наявність на поверхні електродів поліаніліну а також показав наявність в полімерній плівці домішок сульфатів металів, які входять в склад робочих електродів. Рентгенофазовим аналізом підтверджено, що на поверхні електродів утворюється плівка поліаніліну в формі суміші емеральдинової основи і емеральдинової солі.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10882
Appears in Collections:Т. 14, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1403-24.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.