Факультет історії, політології і міжнародних відносин Community home page

Logo

Сайт факультету >>>

Кафедри:

  • кафедра політології
  • кафедра політичних інститутів та процесів
  • кафедра етнології і археології
  • кафедра міжнародних відносин
  • кафедра всесвітньої історії
  • кафедра історії України і методики викладання історії
  • кафедра історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки
  • кафедра міжнародних економічних відносин
  • кафедра іноземних мов і перекладу

Browse