Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10921
Title: Про нелінійну змінну провідність в допованому графені
Other Titles: On the Nonlinear ac Conductivity in Doped Graphene
Authors: Рувінський, Борис Маркович
Рувінський, Марк Аунович
Keywords: електричне поле
нелінійна змінна
індукований струм
коефіцієнт трансмісії
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Рувінський Б. М. Про нелінійну змінну провідність в допованому графені / Б. М. Рувінський, М. А. Рувінський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 4. - С. 703-708.
Abstract: Міжзонна і внутрішньозонна провідності допованого графену були теоретично досліджені за межами теорії лінійного відгуку. Нові залежності індукованого струму від частоти і амплітуди зовнішнього електричного поля, температури графену і хімпотенціалу були визначені для досить сильних електричних полів в резонансному наближенні. Зокрема, насичення індукованого струму і нелінійне збільшення оптичної прозорості із ростом інтенсивності випромінювання були отримані для довільних температур і допованого зразка. На відміну від збільшення для міжзонних переходів для фіксованої інтенсивності, коефіцієнт трансмісії внутрішньозонного механізму зменшується із зростанням хімічного потенціалу і температури.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10921
Appears in Collections:Т. 14, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1404-01.pdf223.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.