Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1098
Title: Вплив модифікування поверхні фосфату титану на його здатність поглинати йони стронцію із водних розчинів
Other Titles: The Influence of Chemical Modificate of Surface of Titanium Phosphate on its Ability to Sorb Strontium Ions From Aqueous Solutions
Authors: Васильєва, Ганна Володимирівна
Яковлєв, Валерій Іванович
Килівник, Юрій Миколайович
Циба, Микола Миколайович
Keywords: фосфат тітану
гальмівні гамма-кванти
модифікування поверхні
Issue Date: 2016
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Васильєва Г. В. Вплив модифікування поверхні фосфату титану на його здатність поглинати йони стронцію із водних розчинів / Г. В. Васильєва, В. І. Яковлев, Ю. М. Килівник, М. Циба // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 4. - С. 548-551.
Abstract: У роботі досліджено вплив модифікування поверхні фосфату тітану на його здатність поглинати іони стронцію із водних розчинів. Модифікування проводили шляхом взаємодії сорбенту з розчином NH<sub>4</sub>OH і наступному його опроміненні гальмівними гамма-квантами. Будову сорбенту до та після модифікування досліджували методом ІЧ-спектроскопії. Для опромінення використовували прискорювач електронів бетатрон Б-25. Показано, що модифікований та опромінений сорбент краще поглинає іони стронцію із водних розчинів. Було висловлено припущення, про причини даного ефекту.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1098
Appears in Collections:Т. 17, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1241-5979-1-PB.pdf141.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.