Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1099
Title: Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик твердого розчину Hf1-xErxNiSn
Other Titles: Features of Structural, Energy and Kinetic Characteristics of Hf1-xErxNiSn Solid Solution
Authors: Ромака, Любов Петрівна
Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Віталій Володимирович
Крайовський, Володимир Ярославович
Рогль, Петер-Франц
Горинь, Андрій Маркіянович
Keywords: кристалічна і електронна структури
електропровідність
коефіцієнт термо-ерс
Issue Date: 2016
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Ромака Л. П. Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик твердого розчину Hf1-xErxNiSn / Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. В. Ромака, В. Я. Крайовський, П.-Ф. Рогль, А. М. Горинь // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 4. - С. 552-558.
Abstract: Досліджено особливості структурних, енергетичних, термодинамічних та кінетичних характеристик твердого розчину Hf<sub>1-x</sub>Er<sub>x</sub>NiSn у діапазоні: Т = 80 - 400 К, х = 0 - 0,10. Підтверджено невпорядкованість кристалічної структури сполуки HfNiSn як результат зайняття атомами Ni (3d<sup>8</sup>4s<sup>2</sup>) до ~ 1 % кристалографічної позиції 4а атомів Hf (5d<sup>2</sup>6s<sup>2</sup>), що генерує у кристалі структурні дефекти донорної природи. Показано, що введення атомів Er упорядковує кристалічну структуру («заліковує» структурні дефекти). Виявлено механізми одночасного генерування структурних дефектів як акцепторної природи при заміщенні атомів Hf (5d<sup>2</sup>6s<sup>2</sup>) атомами Er (4f<sup>12</sup>5d<sup>0</sup>6s<sup>2</sup>), так і донорної як результат появи вакансій у позиції атомів Sn (4b), які визначають механізми електропровідності Hf<sub>1-x</sub>Er<sub>x</sub>NiSn.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1099
Appears in Collections:Т. 17, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1242-5982-1-PB.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.