Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1100
Title: Вплив точкових дефектів кристалічної ґратки на фур’єкомпоненти поляризованості залізо-ітрієвого гранату
Other Titles: The Influence of Point Defects in the Crystal Lattice on Fourier Components of Polarizability of Yttrium-Iron Garnet
Authors: Кравець, Володимир Іванович
Яремій, Іван Петрович
Червінко, Д. М.
Keywords: фур’є-компоненти поляризовності
дефекти кристалічної ґратки
іонна імплантація
Issue Date: 2016
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Кравець В. І. Вплив точкових дефектів кристалічної ґратки на фур’єкомпоненти поляризованості залізо-ітрієвого гранату / В. І. Кравець, І. П. Яремій, Д. М. Червінко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 4. - С. 559-563.
Abstract: В роботі проведено аналіз кристалічної структури ферит-гранатів та показано наявність порожнин, об’єм яких співмірний з об’ємом атомів у ґратці. Показано, що зміщення деяких катіонів можуть приводити до зміни величини фур’є-компонент поляризовності на величину до 7 %. Проведено розрахунок фур’є-компонент поляризовності при зміщенні різних катіонів у порожнини кристалічної ґратки.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1100
Appears in Collections:Т. 17, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1243-5985-1-PB.pdf138.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.