Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1101
Title: Електростимульована дифузія йонів літію в структуру фториду магнію
Other Titles: Electroinduced Diffusion of Lithium Ions into the Structure of Magnesium Fluoride
Authors: Ільницький, Роман Васильович
Будзуляк, Іван Михайлович
Остафійчук, Богдан Костянтинович
Січка, Михайло Ярославович
Войтків, С. В.
Гасюк, Михайло Іванович
Keywords: фторид магнію
коефіцієнт дифузії
інтеркаляція
деінтеркаляція
Issue Date: 2016
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Ільницький Р. В. Електростимульована дифузія йонів літію в структуру фториду магнію / Р. В. Ільницький, І. М. Будзуляк, Б. К. Остафійчук, М. Я. Січка, С. В. Войтків, М. І. Гасюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 4. - С. 564-569.
Abstract: Встановлено, що в процесі інтеркаляції деінтеркаляції йонів літію в катодний матеріал на основі MgF<sub>2</sub> коефіцієнт дифузії при впровадженні становить (1-3)·10<sup>-12</sup>см<sup>2</sup> /с та (0,6-3)·10<sup>-11</sup>см<sup>2</sup> /с при зворотньому процесі. Показана можливість використання MgF<sub>2</sub> в якості катодного матеріалу для літієвих джерел струму.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1101
Appears in Collections:Т. 17, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1244-5988-1-PB.pdf913.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.