Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/11020
Title: Моделювання структурних та енергетичних параметрів напівпровідника р-Er1-xScxNiSb
Other Titles: Modeling of structural and energetic parameters of р-Er1-xScxNiSb semiconductor
Authors: Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Володимир Афанасійович
Горинь, Андрій Маркіянович
Ромака, Віталій Володимирович
Ромака, Любов Петрівна
Клизуб, Павло Петрович
Пашкевич, Володимир Зеновійович
Горпенюк, Петро Ігорович
Keywords: напівпровідник
електропровідність
рівень Фермі
коефіцієнт термо-ерс
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Стадник Ю. В. Моделювання структурних та енергетичних параметрів напівпровідника р-Er1-xScxNiSb / Ю. В. Стадник, В. А. Ромака, А. М. Горинь, В. В. Ромака, Л. П. Ромака, П. П. Клизуб, В. З. Пашкевич, А. Горпенюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 3. - С. 509-515.
Abstract: Моделюванням зміни значень вільної енергії ΔG(х) (потенціал Гельмгольца) встановлено енергетичну доцільність існування твердого розчину заміщення Er1-xScxNiSb до концентрації х≈0.10. За більших концентрацій Sc, х>0.10, має місце розшарування (спіноїдальний розпад фази). Показано, що у структурі напівпровідника р-ErNiSb присутні вакансії у позиціях 4а та 4с атомів Er та Ni відповідно, генеруючи структурні дефекти акцепторної природи. Число вакансій у позиції 4a є вдвічі меншою, ніж у позиції 4c. Дана пропорція збережена і для р-Er1-xScxNiSb. Легування р-ErNiSb домішкою Sc шляхом заміщення атомів Er супроводжується також зайняттям ними вакансій у позиції 4a. При цьому атоми Ni займають вакансії у позиції 4c, що може супроводжуватися процесом упорядкування структури р-Er1-xScxNiSb. Зайняття атомами Sc та Ni вакансій приводить до збільшення концентрації вільних електронів, росту ступеню компенсації напівпровідника, що змінює положення рівня Фермі та механізми електропровідності.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11020
Appears in Collections:Т. 22, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4947-Текст статті-12932-1-10-20210907.pdf584.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.