Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/11022
Title: Визначення енергії активації поверхневої дифузії з позицій теплових коливань атомів
Other Titles: Determination of Activation Energy of Surface Diffusion Based on Thermal Oscillations of Atoms
Authors: Сироватко, Юлія Володимирівна
Штапенко, Едуард Пилипович
Keywords: енергія активації
амплітуда коливань
теплова енергія
потенційна яма
потенційний бар’єр
ад-атом
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Сироватко Ю. В. Визначення енергії активації поверхневої дифузії з позицій теплових коливань атомів / Ю. В. Сироватко, Е. П. Штапенко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 3. - С. 522-528.
Abstract: В роботі представлено метод теоретичного розрахунку енергії активації поверхневої дифузії ад-атомів по поверхні підкладки як теплової енергії, визначеної методом, що оснований на теплових коливаннях атомів кристалічної решітки. Коливання атомів розглядаються з позицій квазикласичної квантової механіки як коливання гармонічних осциляторів з деякою середньогеометричною частотою та амплітудою в параболічній потенційній ямі. При цьому потенційна яма має невелику від’ємну частину, розміри якої визначає амплітуда коливань. Значну частину параболічної ями складають позитивні значення енергії. Потенційний бар’єр формується при взаємодії позитивних значень енергії параболічних ям поряд розташованих атомів кристалічної решітки. Ад-атом при перескоку у сусіднє положення на поверхні підкладки повинен мати необхідну енергію щоб вийти з потенційної ями, що має від’ємні значення енергії, та при русі подолати потенційний бар’єр, що створюють позитивні значення енергій ям сусідніх атомів. Таким чином була розрахована теплова енергія, необхідна для переміщення ад-атома, що складає енергію активації. В роботі показано, що отримані результати енергій активації поверхневої дифузії нікелю, міді, цинку та заліза по поверхні мідної підкладки задовільно співпадають з результатами, що розраховані іншим методом.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11022
Appears in Collections:Т. 22, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5009-Текст статті-12936-1-10-20210907.pdf492.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.