Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/11032
Title: Розрахунки із перших принципів стабільної геометричної конфігурації та термодинамічних параметрів тонкоплівкових конденсатів кадмій сульфіду
Other Titles: First-Principles Calculations of Stable Geometric Configuration and Thermodynamic Parameters of Cadmium Sulfide Thin-Film Condensates
Authors: Олексин, Ж.
Найдич, Богдана Петрівна
Чернікова, Олена Миколаївна
Глова, Л.
Огородник, Ярослав Володимирович
Соловйов, М.
Ващинський, Віталій Михайлович
Яворський, Ростислав Святославович
Ільчук, Григорій Архипович
Keywords: сульфід кадмію
кристалічна структура
термодинамічні властивості
в'юрцит
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Олексин Ж. Розрахунки із перших принципів стабільної геометричної конфігурації та термодинамічних параметрів тонкоплівкових конденсатів кадмій сульфіду / Ж.Олексин, Б. П. Найдич, О. М. Чернікова, Л. Ґлова, Я. В. Огороднік, М. Соловйов, В. М. Ващинський, Р. С. Яворський, Г. А. Ільчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 3. - С. 568-576.
Abstract: Розглянуто тонкоплівкові шари CdS, отримані методом відкритого випаровування у вакуумі та запропоновано кластерні моделі для розрахунку кристалічної, зонної структури та термодинамічних параметрів. Визначено термодинамічні параметри енергії утворення ΔE, ентальпії утворення ΔH, енергії Гіббса ΔG, ентропії ΔS та питомих теплоємностей при сталому тиску та об’ємі для кубічної та гексагональної кристалографічних модифікацій. Із аналізу температурних залежностей енергії Гіббса для сфалеритної та вюрциної фаз визначено стабільну кристалічну структуру для кадмій сульфіду.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11032
Appears in Collections:Т. 22, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4931-Текст статті-13316-1-10-20210926.pdf709.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.