Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/11034
Title: Синтез і властивості пластіців оксиду графену для створення прозорих тонких плівок
Other Titles: Synthesis and characterization of graphene oxide flakes for transparent thin films
Authors: Абасзаде, Р. Г.
Мамедова, С. А.
Агаєв, Ф. А.
Будзуляк, Сергій Іванович
Капуш, Ольга Анатоліївна
Мамедова, М. А.
Набієв, А. М.
Коцюбинський, Володимир Олегович
Keywords: оксид графену
раманівський аналіз
рентгенівська діагностика
СЕМ
ДСК
Issue Date: 2021
Citation: Абасзаде Р. Г. Синтез і властивості пластіців оксиду графену для створення прозорих тонких плівок / Р. Г Абасзаде, С. А. Мамедова, Ф. А. Агаєв, С. І. Будзуляк3, О. А. Капуш, М. А. Мамедова, А. М. Набієв, В. О. Коцюбинський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 3. - С. 595-601.
Abstract: В роботі були синтезовані пластівці оксиду графену (GO) великого розміру за методом Хаммера та досліджували їх придатність для виготовлення прозорих нанокомпозитів. Отримані тонкі GO-пластівці всебічно досліджувалися за допомогою рентгенівської дифрактометрії, скануючої електронної мікроскопії (SEM), методами енергодисперсійного рентгенівського аналізу (EDX), комбінаційного розсіювання світла (КРС) та диференційної скануючої калориметрії (DSC). Дифракція рентгенівських променів показала пік оксиду графена при 9°, що є характерним піком GO і узгоджується з літературними даними. Розміри синтезованих пластинок, згідно дослідженння SEM, складають: 14,8 мкм - бічні частини та 0.31 мкм - товщина, а отже вдалося синтезувати масштабні, тонкі та прозорі GO-сруктури методом Хаммера, використовуючи звичайний дисперсний графіт. Вимірювання EDX вказують на утворення шаруватої структури з кисневмісними функціональними групами. Співвідношення інтенсивності між піками D та G у спектрах КРС доводить, що синтезовано малодефектні GO-структури. Розчинна здатність синтезованого матеріалу свідчить про високу якість отриманих структур та робить його ефективним розчинним матеріалом завдяки кисневмісним групам, що утворюються на площині графена в процесі синтезу. На високу термостійкість отриманих GO-структур (аж до2000 °С) вказують результати аналізу даних диференційної скануючої калориметрії. Завдяки високим розчинним властивостям, великим латеральним розмірам та прозорості отримані GO-пластівці можуть бути використані у виробництві прозорих нанокомпозитів для заміни провідників типу ITO у сонячних панелях, біомедичних застосувань та мікрохвильових поглиначів (EMI) для захисту середовища від електромагнітних перешкод.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11034
Appears in Collections:Т. 22, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5147-Текст статті-13342-2-10-20210928.pdf704.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.