Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/11057
Title: Високочутливе активне середовище сенсора NO2 на основі холестерико-нематичної суміші з домішкою вуглецевих нанотрубок
Other Titles: Highly sensitive active medium of sensor NO2 , based on cholesteric nematic mixture with impurities of carbon nanotubes
Authors: Микитюк, Зіновій Матвійович
Вісьтак, Марія Володимирівна
Когут, Ігор Тимофійович
Петришак, В. С.
Keywords: активне середовище
вуглецеві нанотрубки
холестерико-нематична суміш
сенсор NO2
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Микитюк З. М. Високочутливе активне середовище сенсора NO2 на основі холестерико-нематичної суміші з домішкою вуглецевих нанотрубок / З. М. Микитюк, М. В. Вісьтак, І. Т.Когут, В. С.Петришак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 3. - С. 426-431.
Abstract: В роботі приведені результати дослідження параметрів високочутливого активного середовища сенсора NO2 на основі холестерико-нематичної суміші (ХНС) з домішкою вуглецевих нанотрубок. Отримано залежності зміни довжини хвилі двох мінімумів пропускання від концентрації NO2 для ХНС з одностінковими, двостінковими та багатостінковими нанотрубками при різних концентраціях нанотрубок та двох концентрацій нематично рідкого кристалу (НРК) 5СВ. Встановлено, що змінюючи співвідношення між концентраціями нанотрубок та нематичних рідких кристалів, можна отримувати суміші, які мають максимальний коефіцієнт спектральної чутливості в заданому діапазоні концентрації газу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11057
Appears in Collections:Т. 22, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5005-Текст статті-12289-3-10-20210815.pdf474.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.