Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1114
Title: Використання дидактичних ігор під час вивчення дисциплін природничого циклу у процесі фахової підготовки майбутніх лікарів
Authors: Остапович, Наталія Володимирівна
Лісовський, Роман Петрович
Туровська, Лілія Вадимівна
Keywords: медична та біологічна фізика
дидактична гра
ігрові навчальні технології.
Issue Date: 2019
Citation: Остапович н. В. Використання дидактичних ігор під час вивчення дисциплін природничого циклу у процесі фахової підготовки майбутніх лікарів / Н. В. Остапович, Р. П. Лісовський, Л. В. Туровська // Освітній простір України. - 2019. - Вип. 16. - С. 205-213
Abstract: У статті розглянуто проблеми розробки методики навчання студентів медичної та біологічної фізики, вищої математики засобами ігрових навчальних технологій, з огляду на потреби сучасної професійної медичної освіти. Розроблено класифікацію ігрових технологій відповідно до їхньої домінуючої дидактичної мети, процесуальної стратегії, рівня застосування; виду ігрового середовища. Досліджено дидактичний потенціал ігрових технологій задля підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами дидактичних ігор. Обґрунтовано методику проведення та оцінювання лабораторних робіт з медичної і біологічної фізики з використанням дидактичних ігор та використання дидактичних ігор на лекційних, семінарських, практичних заняттях з природничих дисциплін і у позааудиторній роботі. Порівняльний аналіз експериментально одержаних результатів у контрольній та експериментальній групах підтвердив гіпотезу щодо ефективності розробленої методики навчання з використанням дидактичної гри.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1114
Appears in Collections:№ 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31.pdf447.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.