Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1115
Title: Кристалоквазіхімічний опис процесів дефектоутворення в нанодисперсному залізо-ітрієвому гранаті
Other Titles: Crystalquasichemical Description the Formation of Defects in nanodispersed Yttrium-Iron Garnet
Authors: Федорів, Василь Дмитрович
Сташко, Назар Васильович
Яремій, Іван Петрович
Туровська, Лілія Вадимівна
Keywords: залізо-ітрієвий гранат
ізотермічний відпал
атмосфера
кристалоквазіхімічні формули
Issue Date: 2016
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Федорів В. Д. Кристалоквазіхімічний опис процесів дефектоутворення в нанодисперсному залізо-ітрієвому гранаті / В. Д. Федорів, Н. В. Сташко, І. П. Яремій, Л. В. Туровська // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 4. - С. 621-624.
Abstract: Золь-гель методом автогоріння синтезовано вихідну шихту для отримання нанодисперсного залізо- ітрієвого гранату при подальшому відпалі. Отримано гранатову структуру при температурі відпалу 973 К в атмосфері статичного повітря. Запропоновані кристалоквазіхімічні формули, що описують процеси дефектоутворення внаслідок нестехіометрії по кисню в Y<sub>3</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub>. Розраховані залежності концентрації дефектів та вивільнених електронів, що викликають появу двовалентного заліза в октапідгратці від відхилення від стехіометрії по кисню. Встановлено, що для формування гранатової структури необхідна киснева атмосфера відпалу, так як парціальний тиск кисню визначає дефектність отриманої структури.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1115
Appears in Collections:Т. 17, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1252-6012-1-PB.pdf613.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.