Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/11159
Title: Структура, морфологія та електрохімічні властивості хімічно відмитих пористих вуглецевих матеріалів
Other Titles: The Structure, Morphology and Electrochemical Properties of Chemically Washed Porous Carbon Materials
Authors: Нагірна, Надія Іванівна
Мандзюк, Володимир Ігорович
Лісовський, Роман Петрович
Кулик, Юрій Орестович
Keywords: хімічна обробка
низькотемпературна порометрія
пористий вуглецевий матеріал
електрохімічне впровадження йонів літію
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Нагірна Н. І. Структура, морфологія та електрохімічні властивості хімічно відмитих пористих вуглецевих матеріалів / Н. І. Нагірна, В. І. Мандзюк, Р. П. Лісовський, Ю. О. Кулик // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 4. - С. 749-755.
Abstract: У роботі з використанням методів малокутового рентгенівського розсіяння, низькотемпературної порометрії, гальваностатичного розряду, циклічної вольтамперометрії та гальваностатичного переривчастого титрування досліджено влив хімічної обробки нанопористого вуглецевого матеріалу на його структуру, морфологію та електрохімічні параметри. Встановлено, що хімічна обробка у соляній, плавиковій та азотній кислотах призводять до значного зменшення питомої поверхні ПВМ і об’єму пор та збільшення їх розмірів порівняно з вихідним матеріалом. Показано, що вказані зміни зумовлюють також зменшення питомих енергетичних параметрів літієвих джерел струму на основі ПВМ, електрохімічне впровадження іонів літію в які носить необоротний характер. Розраховано коефіцієнт електростимульованої дифузії іонів літію в ПВМ.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11159
Appears in Collections:Т. 14, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1404-10.pdf426.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.