Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/11170
Title: Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Sb2Te3 на ситалі
Other Titles: Transport Phenomena in the Vapor-Phase Condensates PbTeSb2Te3 on Sital
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Мокляк, Володимир Володимирович
Дзундза, Богдан Степанович
Яворський, Ярослав Святославович
Костюк, Оксана Богданівна
Матківський, Остап Миколайович
Keywords: тонкі плівки
телурид свинцю
тверді розчини
термоелектричні властивості
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Sb2Te3 на ситалі / Д. М. Фреїк, В. В. Мокляк, Б. С. Дзундза, Я. С. Яворський, О. Б. Костюк, О. М. Матківський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 4. - С. 789-793.
Abstract: Проведено дослідження залежності структурних характеристик та термоелектричних властивостей тонких плівок твердих розчинів PbTe-Sb2Te3 складів 1,3,5 мол. % Sb2Te3, осаджених у відкритому вакуумі на ситалових підкладках від їх товщини d=(0,2-2) мкм. Визначено ефективну довжину вільного пробігу λ носіїв заряду і встановлено домінуючий механізм їх розсіювання. У рамках двошарової моделі Петріца зроблена оцінка величини термоелектричних параметрів приповерхневих шарів. Встановлено що конденсат характеризується стабільним n-типом провідності і має місце дифузне розсіювання носіїв на поверхні, що зумовлює значне зменшення по відношенню до об`єму плівок величини рухливості (μs), питомої електропровідності (σs), та зростання коефіцієнта Зеєбека (Ss). Отримані результати пояснено акцепторним впливом атмосферного кисню та дроселюванням носіїв заряду на потенціальних бар`єрах міжзеренних меж.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11170
Appears in Collections:Т. 14, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1404-17.pdf453.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.