Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1123
Title: Рухливість електронів у твердому розчині CdSexTe1-x (x = 0,25): ab initio розрахунок
Other Titles: Electron Mobility in CdSexTe1-x (x = 0.25) Solid Solution: Ab Initio Calculation
Authors: Малик, Орест Петрович
Сиротюк, Степан Васильович
Keywords: перенесення електронів
точкові дефекти
твердий розчин CdSeTe
ab initio розрахунок
Issue Date: 2019
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Малик О. П. Рухливість електронів у твердому розчині CdSexTe1-x (x = 0,25): ab initio розрахунок / О. П. Малик, С. В. Сиротюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 338-344.
Abstract: У цій роботі проводиться оцінка якості твердого розчину CdSe0.25Te0.75 шляхом дослідження його властивостей перенесення. Опис кінетичних явищ проводиться на основі хвильової функції та самоузгодженого потенціалу твердого розчину CdSexTe1-x (x = 0,2), які визначалися з перших принципів, з використанням проекційних приєднаних хвиль, що реалізовано в програмі ABINIT. Процеси розсіяння були розглянуті в рамках близькодіючих моделей розсіяння, де враховувалась взаємодія електронів з полярними та неполярними оптичними фононами, п’єзоелектричними та акустичними фононами, центрами статичної деформації, нейтральними та іонізованими домішками. Елементи матриці переходу були отримані шляхом інтегрування по елементарній комірці з використанням тривимірної B-сплайн інтерполяції. Для кристалів із концентрацією домішок 5.6´1015 ¸ 5´1018 см-3 розраховано температурні залежності рухливості електронів та фактора Холла в діапазоні 15 ÷ 1200 К. Теоретичні криві, отримані в близькодіючому підході, якісно і кількісно відрізняються від тих, що отримані в рамках далекодіючих моделей в наближенні часу релаксації.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1123
Appears in Collections:Т. 20, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3986-12484-1-PB.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.