Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1124
Title: До питання про проблеми статистичних розрахунків термодинамічних та кінетичних властивостей провідних кристалів
Other Titles: On the Question of the Problems of Statistical Calculations of the Conducting Crystals Thermodynamic and Kinetic Properties
Authors: Буджак, Ярослав Степанович
Вацлавський, Тадеуш
Keywords: потенціал Гіббса
закон дисперсії
хімічний потенціал
дрейфова сила
Issue Date: 2019
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Буджак Я. С. До питання про проблеми статистичних розрахунків термодинамічних та кінетичних властивостей провідних кристалів / Я. С. Буджак, Т. Вацлавський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 345-353.
Abstract: В даній роботі описана елементарна модель кристалу та його термодинамiчно рiвноважний стан.Показано, що термодинамічні характеристики кристала в такому стані описуються великимтермодинамічним потенціалом Гіббса. Якщо кристал виведений із стану термодинамічної рівноваги то вцьому стані він описується множиною кінетичних властивостей, які статистично розраховуються задопомогою великого термодинамічно нерівноважного потенціалу Гіббса. Термодинамічні і кінетичнівластивості кристалів мають аналітичну залежність від закона дисперсії носіїв струму кристала та їххімічного потенціалу. В роботі показано, що визначення закону дисперсії та хімічного потенціалу – цескладні проблеми статистичної і кінетичної теорії властивостей кристалів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1124
Appears in Collections:Т. 20, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4030-12487-1-PB.pdf189.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.