Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1125
Title: Отримання і люмінесцентні властивості тонких плівок сульфоселенідів цинку
Other Titles: Preparation and luminescent properties of zinc sulfoselenide thin films
Authors: Сльотов, Михайло Михайлович
Сльотов, Олексій Михайлович
Keywords: ізoвоалентні елементи
гексагональна структура
гетерошари
фотолюмінесценція
поляризація
Issue Date: 2019
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Сльотов М. М. Отримання і люмінесцентні властивості тонких плівок сульфоселенідів цинку / М. М. Сльотов, О. М. Сльотов // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 354-359.
Abstract: Розглядається отримання гетерошарів сульфоселенідів цинку. Показано можливість отримання гексагональної модифікації кристалічної гратки методом ізовалентного заміщення. Досліджено λ-модульоване оптичне відбивання і визначено параметри енергетичної структури α-ZnSe, α-ZnS, α-ZnS0,45Se0,55. Встановлено, що отриманим гетерошарам властива інтенсивна фотолюмінесценція з квантовим виходом η = 8-12 % у синьо-фіолетовій області. Вона формується складовими смугами, природа яких визначається анігіляцією зв’язаних екситонів і міжзонними переходами вільних носіїв заряду. Показано, що добір температурних режимів дозволяє отримати випромінювання з максимумами ħωm у фіолетовій 2,80 еВ, синій 2,70 еВ і зеленій 2,45 еВ областях спектру. Воно визначається генераційно-рекомбінаційними переходами за участю донорних і акцепторних станів утворених власними точковими дефектами кристалічної гратки V*(Se), V'(Zn) і Zni відповідно. Обговорюються моделі випромінювальної рекомбінації.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1125
Appears in Collections:Т. 20, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3988-12488-1-PB.pdf440.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.