Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1126
Title: Зміна структурно-морфологічних параметрів Fe2O3/SiO2, як основи електродного матеріалу літієвих джерел струму, внаслідок ударно вібраційної обробки
Other Titles: Changes in the Structural and Morphological Parameters of Fe2O3/SiO2, as a Basis for the Electrode Material of Lithium Power Sources, Due to Shock-Vibrating Treatment
Authors: Яворський, Юрій Васильович
Зауличний, Ярослав Васильович
Карпець, Мирослав Васильович
Груб'як, Андрій Богданович
Мокляк, Володимир Володимирович
Дудка, Олександр Іванович
Кононенко, Я. А.
Keywords: скануюча електронна мікроскопія
рентгеноструктурний аналіз
параметри ґратки
розрядна ємність
область когерентного розсіювання
трансмісійна електронна мікроскопія
Issue Date: 2019
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Яваорський Ю. В. Зміна структурно-морфологічних параметрів Fe2O3/SiO2, як основи електродного матеріалу літієвих джерел струму, внаслідок ударно вібраційної обробки / Ю. В. Яворський, Я. В. Зауличний, М. В. Карпець, А. Б. Грубяк, В. В. Мокляк, О. І. Дудука, Я. А. Кононенко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 360-366.
Abstract: Використовуючи метод рентгеноструктурного аналізу було вивчено вплив ударно-вібраційної обробки на структурні параметри та фазовий склад сумішей діоксидів кремнію та оксиду альфа заліза. З цих результатів встановлено, що ударно-вібраційна обробка суміші оксидів приводить до зростання області когерентного розсіювання кристалічного α-Fe2O3. Отримано СЕМ зображення композитів до та після обробки. З СЕМ зображень видно, що обробка супроводжується роздробленням агрегатів, рівномірним розміщенням наночастинок один між одними та утворенням нових більш щільних агломератів. Проведено електронно-мікроскопічне дослідження сумішей за допомогою ТЕМ, якеп оказало, що обробка приводить до нашарування частинок одна на одну з утворенням міжатомної взаємодії між ним, що узгоджується з результатами ультрамякої рентгенівської емісійної спектроскопії. Проведено дослідження електрохімічних властивостей ЛДС, з електродами на основі сумішей до та післяобробки, в гальваностатичному режимі. Встановлено, що зарядова ємність ЛДС з електродом на основісуміші з максимальним вмістом α-Fe2O3 після обробки зменшується в два рази. Крім того, в такому ЛДС відсутня наступна цикльованість, що найбільш імовірно пов’язано із збільшенням рекомбінаційної імовірності іонів літію на поверхні електродного матеріалу внаслідок збільшення заселеності Op-електронів поблизу стелі валентної зони і ущільнення нанокомпозиту.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1126
Appears in Collections:Т. 20, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4047-12490-1-PB.pdf3.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.