Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/11389
Title: Політико-управлінські аспекти розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища.
Authors: Кобець, Юлія Василівна
Березовська-Чміль, Олена Борисівна
Issue Date: 2021
Publisher: СГ НТМ «Новий курс»
Citation: Березовська-Чміль О., Кобець Ю.В. Політико-управлінські аспекти розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища. Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища: кол. монографія. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. С. 102-105.
Abstract: В сучасному глобалізованому світі розвиток і підтримка соціально-гуманітарної сфери є важливим викликом як для державних так і для недержавних політичних інституцій. Технологічний прогрес, цифровізація, автоматизація в різних галузях суспільного виробництва неминуче призведе до зниження зайнятості населення, посилення соціальної напруги та суспільного невдоволення. Вже зараз можемо спостерігати в різних країнах різке зменшення кількості робочих місць, кризові економічні та фінансові явища. Безробіття, страх та наслідки пандемії в тій чи іншій мірі призводять до збільшення проявів агресії, протестних і деструктивних настроїв, моральнокультурної деградації суспільства. Відтак дослідження політикоуправлінських аспектів розвитку соціально-гуманітарного середовища на сучасному етапі є без сумніву актуальним.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11389
ISBN: 978-617-7886-24-1
Appears in Collections:Наукові видання (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.