Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1147
Title: Дослідження впливу відпалу на питомий опір аморфних сплавів на основі алюмінію
Other Titles: Investigation of The Effect of Annealing on Resistivity in Aluminum-based Amorphous Alloys
Authors: Kerli, S.
Alver, U.
Gögebakan, M.
Keywords: аморфні сплави
кристалізація
електричний опір
Issue Date: 2019
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Kerli S. Дослідження впливу відпалу на питомий опір аморфних сплавів на основі алюмінію / S. Kerli, U. Alve, M. Gögebakan // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 391-395.r
Abstract: У статті досліджено електричні властивості сплавів Al-Y-Ni, отриманих методом з розплаву. Перед відпалюванням проведено XRD-аналіз та виявлено аморфність зразків. При DSC-вимірюваннях спостерігалися екзотермічні піки та визначено стадії кристалізації сплавів. Зразки Al85Y11Ni4, Al85Y10Ni5 та Al85Y5Ni10 при певній відпалювали температурі, а їх електричний опір вимірювали чотиризондовим методом. Під час кристалізації в інтервалі (200-400)°C спостерігається суттєве пониження питомого опору. Ці результати відповідали даним, отриманим із вимірюваннь XRD та DSC.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1147
Appears in Collections:Т. 20, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4045-12519-1-PB.pdf275.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.