Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1148
Title: Дослідження електронної провідності монокристалів PbI2:Hf
Other Titles: Investigation of Electronic Conductivity in PbI2:Hf Single Crystals
Authors: Фурс, Тетяна Василівна
Гулай, Ольга Іванівна
Шемет, Василина Ярославівна
Keywords: монокристал
дийодид свинцю (PbI2)
електропровідність
поляризаційна комірка
Issue Date: 2019
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фурс Т. В. Дослідження електронної провідності монокристалів PbI2:Hf / Т. В. Фурс, О. І. Гулай, В. Я. Шемет // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 396-400.
Abstract: Проведено дослідження електронно-діркової складової провідності монокристалів PbI2, легованих Hf(0.2 мас. %) з використанням методу поляризаційної комірки Вагнера. Проаналізовано вплив легуючої домішки Hfна характер і параметри електронної провідності дийодиду свинцю. На основі одержаних струмопотенціальних залежностей встановлено р-тип провідності монокристалу PbI2:Hf. Визначено величини діркової провідності (sро) у досліджуваному інтервалі температур, за якими побудовано температурну залежність. Виявлено закономірність збільшення величини sро монокристалу PbI2:Hf із підвищенням температури. Проведено порівняльний аналіз результатів дослідження електронно-діркової складової провідності PbI2 і PbI2:Hf, з якого встановлено зменшення енергії активації sро з 0.47 еВ до 0.32 еВ при легуванні гафнієм. Зроблено висновок про виникнення нових домішкових акцепторних рівнів, розташованих на відстані 0.64 еВ від стелі валентної зони, обумовлених наявністю домішки Hf у кристалах PbІ2.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1148
Appears in Collections:Т. 20, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4027-12521-1-PB.pdf374.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.