Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1150
Title: Вплив комплексного легування на кінетику розкладу та термічну стабільність механічних сплавів на основі Mg
Other Titles: The Influence of Complex Doping on Kinetics of Decomposition and Thermal Stability of Mg-Based Mechanical Alloys
Authors: Єршова, Ольга Георгіївна
Добровольський, Валентин Давидович
Солонін, Юрій Михайлович
Keywords: механічний сплав
воденьсорбційні властивості
термічна стійкість
кінетика
Issue Date: 2019
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Єршова О. Г. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України / О. Г. Єршова, В. Д. Добровольський, Ю. М. Солонін // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 406-415.
Abstract: Механічні сплави (МС) були синтезовані методом реактивного механічного сплавлення. При тиску водню 0,1 МПа з використанням термодесорбційної спектроскопії були вивчені термостабільність, кінетика десорбції водню з гідридної фази MgH2, отриманих МС. Встановлено, що комплексне легування Fe, Si, Ti призводить до значного поліпшення десорбції водню з гідридної фази MgH2 МС, синтезованих методом реактивного механічного сплавлення (РMС). Воднева ємність після реактивного подрібнення протягом 20 год складала 5,7% ваг. Внаслідок цього легування зниження термодинамічної стабільності MgH2 не встановлено. Випробувані матеріали показали високий потенціал як сплавів для зберігання водню, особливо для стаціонарного застосування.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1150
Appears in Collections:Т. 20, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4037-12523-1-PB.pdf4.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.