Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1151
Title: Склосистема Tl2S – In2S3 – GeS2 як новітні перспективні матеріали для фотоніки
Other Titles: Tl2S–In2S3–GeS2 Glass System as Novel Promising Materials for Photonics
Authors: Цісар, Оксана Володимирівна
Піскач, Людмила Василівна
Парасюк, Олег Васильович
Замуруєва, Оксана Валеріївна
Мирончук, Галина Леонідівна
Пясецький, М. В.
Keywords: халькогенідні окуляри
оптичні властивості
дифрактограми XRD
Issue Date: 2019
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Цісар О. В. Склосистема Tl2S – In2S3 – GeS2 як новітні перспективні матеріали для фотоніки / О. В. Цісар, Л. В. Піскач, О. В. Парасюк, О. В. Замуруєва, Г. Л. Мирончук, М. В. Пясецький // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 416-422.
Abstract: У роботі встановлено, що мінімальний вміст склоутворюючого компоненту GeS2рівний 30 мол.% (при дослідженні 23 різних сплавів з різним складом). Встановлено, взаємозв'язок між структурними властивостями, тепловими параметрами та оптичними спектрами поглинання. Представлено результати дослідження фазових рівноваг систем Tl2S - In2S3 - GeS2 та експериментально досліджено ширину забороненої зони
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1151
Appears in Collections:Т. 20, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4043-12524-1-PB.pdf909.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.