Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1152
Title: Феноменологія температурно-частотної дисперсії електричних властивостей алюміній-заміщеної літій-залізної шпінелі
Other Titles: Phenomenology of the Temperature-Frequency Dispersion of Electrical Properties of Aluminium-Substituted Lithium-Iron Spinel
Authors: Гасюк, Іван Михайлович
Червінко, Д. М.
Гасюк, Михайло Іванович
Лозинська, Л. Я.
Keywords: феноменологічна теорія Джоншера
метод Коула-Коула
дисперсія електричної провідності
Issue Date: 2019
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Гасюк І. М. Феноменологія температурно-частотної дисперсії електричних властивостей алюміній-заміщеної літій-залізної шпінелі / І. М. Гасюк, Д. М. Червінко, М. І. Гасюк, Л. Я. Лозинська // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 423-431.
Abstract: Досліджено електропровідність зразків, що містять літій Al-оксоферрит. Використовуючи феноменологічну теорію Джоншера, у вищезгаданих зразках було підтверджено існування двох типів провідності (електронної та іонної). За допомогою методу Коула-Коула показано характер дисперсії електричної провідності зразків. Розраховано енергію активації для серії зразків. Було встановлено, що іонний внесок у загальну провідність системи значно нижчий, ніж відповідний електронний внесок.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1152
Appears in Collections:Т. 20, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4044-12525-1-PB.pdf882.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.