Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/11521
Title: Участь партійно-державної номенклатури західних областей УРСР у заколоті ДКНС (серпень 1991 р.)
Other Titles: Participation of the Party-State Establishment of the Ukrainian SSR Western Regions in the Putsch of the State Committee on the State of Emergency (August 1991)
Authors: Чура, Василь
Марчук, Василь Васильович
Keywords: західні області УРСР
комуністична влада
ДКНС
заколот
національний рух
державність.
Issue Date: 2021
Citation: Чура В. Участь партійно-державної номенклатури західних областей УРСР у заколоті ДКНС (серпень 1991 р.) / В. Чура, В. Марчук // Український історичний журнал. - 2021. - № 4. - С. 91-103.
Abstract: Мета дослідження полягає у з’ясуванні причин підтримки чільним комуністичним партапаратом західних областей УРСР кремлівського заколоту на чолі з ДКНС, а також фактографічній реконструкції подій та наслідків провалу путчу в контексті реставрації незалежності України. Методологічна основа розвідки базована на раціональному щаблі з дотриманням принципу історичної об’єктивності. У ході дослідження було застосовано методи критичного і структурного аналізу та класифікації, систематизації й верифікації неопублікованих архівних джерел і польового матеріалу. Наукова новизна отриманих результатів сформована на документах одного республіканського й семи обласних архівів, а також матеріалах періодичних видань комуністичного та ліберально-демократичного спрямування, інтерв’ю із сучасниками й учасниками подій. На цій основі реконструйовано не надто відому фактографію, пов’язану з рецепцією путчу ДКНС на різних рівнях тогочасного радянського соціуму. Ключову увагу присвячено малодослідженому сприйняттю місцевими комуністичними елітами спроби збройного реваншу за умов поступової втрати ними владного статусу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11521
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UIJ_2021_4_9.pdf591.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.