Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/11580
Title: Ukrainian greek catholic church: Past and present
Other Titles: Українська греко-католицька церква: минуле і сучасне
Authors: Vegesh, M.
Kontsur-Karabinovych, N.
Marchuk, Vasyl
Palinchak, M.
Holonič, J.
Марчук, Василь Васильович
Issue Date: 2020
Citation: Vegesh M. Ukrainian greek catholic church: Past and present / Vegesh M., Kontsur-Karabinovych N., Marchuk V., Palinchak M., Holonič J. - Fairmont. - 2020. - P. 82-149.
Abstract: У монографії висвітлено етнокультурну роль Української ГрекоКатолицької церкви в суспільному житті України ХХ ст. На маловідомому джерельному матеріалі аналізуються церковно-релігійні трансформації в західному регіоні. Особливу увагу приділено життєдіяльності церковних структур після відновлення незалежної України. Автори простежують основні віхи життя митрополита Андрея Шептицького. Головна увага приділяється з’ясуванню аспектів наукової, освітньої та екуменічної спадщини визначного церковного, культурного і громадсько-політичного діяча України. У монографії також йдеться про взаємовідносини Галицького митрополита з діячами Закарпаття. Зокрема, висвітлюється позиція А. Шептицького стосовно проголошення в березні 1939 р. Карпатської України.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11580
Appears in Collections:Наукові видання (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ukrainian gr kat s isbn pre kniznicu.pdf4.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.