Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/11631
Title: Вплив термічної модифікації на розвиток мікропористої структури вуглецевого матеріалу
Other Titles: The Effect of Thermal Modification on Development of Carbon Materials Microporous Structure
Authors: Остафійчук, Богдан Костянтинович
Будзуляк, Іван Михайлович
Іванічок, Наталія Ярославівна
Лісовський, Роман Петрович
Рачій, Богдан Іванович
Keywords: термічна модифікація
низькотемпературна порометрія
структурно-адсорбційні характеристики
Issue Date: 2013
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Остафійчук Б. К. Вплив термічної модифікації на розвиток мікропористої структури вуглецевого матеріалу / Б. К. Остафійчук, І. М. Будзуляк, Н. Я. Іванічок, Р. П. Лісовський, Б. І. Рачій // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14. - № 4. - С. 891-896.
Abstract: Проведено порівняння характеристик мікропористої структури вихідного та термічно модифікованого (673 K, 180 хв) вуглецевого матеріалу із сировини рослинного походження. Дані характеристики пористої системи розраховані різними методами на підставі ізотерм низькотемпературної (77 К) адсорбції-десорбції азоту. Встановлено, що термічна модифікація сприяє розвитку питомої поверхні (з 361 м 2 /г до 673 м 2 /г), збільшенню загального об’єму пор (з 0,166 см3 /г до 0,477 см3 /г) і об’єму мікропор (з 0,127 см3 /г до 0,173 см3 /г). Найбільш ефективно термічна модифікація сприяє утворенню нанопор діаметром 0,75; 1,25 і 4 нм.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11631
Appears in Collections:Т. 14, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!1404-34.pdf187.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.