Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1164
Title: Структурний стан та термодинамічна стійкість сплавів системи Fe-B-C
Other Titles: Structural State and Thermodynamic Stability of Fe-B-C Alloys
Authors: Філоненко, Наталія Юріївна
Галдіна, Олександра Миколаївна
Бабаченко, Олександр Іванович
Кононенко, Ганна Андріївна
Keywords: сплави системи Fe-B-C
борид Fe2B
бороцементит Fe3(CB)
термодинамiчна стiйкiсть розплаву
Issue Date: 2019
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Філоненко Н. Ю. Структурний стан та термодинамічна стійкість сплавів системи Fe-B-C / Н. Ю. Філоненко, О. М. Галдіна, О. І. Бабаченко, Г. А. Кононенко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 4. - С. 437-444.
Abstract: Дослідження здійснювали на зразках сплавів системи Fe-B-C вмістом бору 0,005-7,0 % (мас.) та карбону 0,4-5,5 % (мас.), інше залізо. За результатами мікростурктурного, рентгеноструктурного та диференційного термічного аналізів визначені первинні фази, що утворюються в результаті кристалізації сплавів системи Fe-B-C в залежності від вмісту бору та карбону в сплаві. За результатами експерименту, проведеного в даній роботі досліджено фазовий склад та фазові перетворення, що відбуваються в сплавах та побудована побудована поверхня ліквідусу та показано, що точка, яка має мінімальну температуру 1375 К на поверхні ліквідусу спостерігали при вмісті бору 2,9 % (мас.) та карбону 1,3 % (мас.). Вперше із врахуванням внеску в енергії Гіббса розплаву Fe-B-C першого ступеня наближення високотемпературного розвинення термодинамічного потенціалу отримано поверхню термодинамічної стійкості розплаву Fe-B-C в залежності від температури та вмісту бору та карбону в сплаві. Отримані в роботі результати показали, що для досягнення однорідного розплаву Fe-B-C, що не містить мікронеоднородної структури у вигляді мікроділянок з ближнім порядком необхідно виконати перегрів більш ніж на 150 К.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1164
Appears in Collections:Т. 20, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3983-12529-1-PB.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.