Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1175
Title: Нелокальна крайова задача для одновимiрного оберненого рiвняння Колмогорова i пов’язана з нею напiвгрупа операторiв
Authors: Шевчук, Роман Володимирович
Савка, Іван Ярославович
Нитребич, Зіновій Миколайович
Keywords: параболічний потенціал
метод граничних інтегральних рівнянь
напівгрупа Феллера
нелокальна крайова умова
Issue Date: 2019
Citation: Шевчук Р. В. Нелокальна крайова задача для одновимiрного оберненого рiвняння Колмогорова i пов’язана з нею напiвгрупа операторiв / Р. В. Шевчук, І. Я. Савка, З. М. Нитребич // Карпатські математичні публікації. - 2019. - Т. 11. - №. 2. - С. 463-474
Abstract: Стаття присвячена вивченню методами теорії диференціальних рівнянь в частинних похідних проблеми побудови напівгруп Феллера, які описують одновимірні дифузійні процеси в областях із заданими крайовими умовами. У цій статті ми досліджуємо крайову задачу для одновимірного лінійного параболічного рівняння другого порядку (оберненого рівняння Колмогорова) у криволінійній обмеженій області з одним із варіантів нелокальної крайової умови типу Феллера-Вентцеля. Ми зосереджуємо увагу на випадку, коли крайова умова Феллера-Вентцеля містить лише компоненту інтегрального типу. Класичну розв'язність останньої задачі одержано нами методом граничних інтегральних рівнянь з використанням фундаментального розв'язку оберненого рівняння Колмогорова і породжених ним параболічних потенціалів. Цей розв'язок використано для побудови напівгрупи Феллера, яка описує явище дифузії в обмеженій області з властивістю повернення дифундуючої частинки в середину області стрибками.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1175
Appears in Collections:Т. 11, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3881-12475-1-PB.pdf160.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.