Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/11826
Title: Моделювання структурних та електричних параметрів тонких плівок CdS
Other Titles: Simulation of structural and electrical parameters of СdS thin films
Authors: Чернікова, Олена Миколаївна
Матеїк, Галина Дмитрівна
Огородник, Ярослав Володимирович
Keywords: наноструктури
густина станів
псевдопотенціал
сонячні елементи
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Чернікова О. М. Моделювання структурних та електричних параметрів тонких плівок CdS / O. M. Чернікова, Г. Д. Матеїк, Я. В. Огородник // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 4. - С. 781-785.
Abstract: На основі розрахунків з перших принципів нами отримано розподiли густини валентних електронiв та електроннi енергетичнi спектри для плівки CdS з різним вмістом концентрації кисню. Згідно результатів розрахунків встановлено, що при адсорбції атомів кисню на поверхню CdS, кисень забираючи електрони з поверхневих атомів плівки CdS, підвищує її каталітичну активність. При цьому концентрація кисню не повинна перевищувати 12,5%.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11826
Appears in Collections:Т. 22, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5422-Текст статті-14672-1-10-20211225.pdf765.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.