Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/11961
Title: Оптичні властивості “анізотропної” квантової точки
Other Titles: Optical properties of semiconductor “anisotropic” quantum dot
Authors: Лукіянець, Богдан Антонович
Матулка, Дарія Василівна
Keywords: квантова точка
поляризоване світло
коефіцієнт поглинання
анізотропія
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Лукіянець Б. А. Оптичні властивості “анізотропної” квантової точки / Б. А.Лукіянець, Д. В.Матулка // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 4. - С. 786-791.
Abstract: Розглянуто оптичні властивості “анізотропного” напівпровідникової наноточки – нанорозмірного об'єкта у вигляді прямокутного паралелепіпеда – зі сторонами a ≠ b ≠ c. Такі розміри тісно пов'язані зі значеннями ефективних мас електрона. Здійснено аналіз спектральної залежності коефіцієнта поглинання a(w) при різних ступенях “анізотропії” та при різних поляризаціях електромагнітної хвилі. Проаналізовано випадки найбільш інтенсивних оптичних переходів, тобто між електронними станами, розділеними рівнем Фермі. Отримані результати вказують на те, що 1) a(w) має лінійчасту структуру, а 2) положення піків a(w) однакових оптичних переходів ізотропних наноточках та в “анізотропних” якісно збігаються. Однак різні маси в “анізотропній” наноточці призводять до зсуву ліворуч або праворуч від піків відносно однакових піків в ізотропній наноточці з одночасним розщепленням його вироджених піків. Такі зсуви та їх величини визначаються як ступенем анізотропії (тобто співвідношенням між ефективними масами), так і поляризацією світла. Показано, що сучасні досягнення у створенні впорядкованих напівпровідникових матеріалів з нанооб’єктами різної форми та розміру в наноструктурах дозволяють розглядати поляризовану електромагнітну хвилю як ефективний фактор досягнення бажаних фізичних характеристик.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11961
Appears in Collections:Т. 22, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5600-Текст статті-14674-1-10-20211225.pdf511.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.