Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/11962
Title: Швидкісні методи формування неупорядкованих масивів наночастинок Au і Ag, їх морфолоія та оптичні характеристики
Other Titles: Rapid formation methods of arrays of randomly distributed Au and Ag nanoparticles, their morphologies and optical characteristics
Authors: Рубіш, Василь Михайлович
Кириленко, Валерій Костянтинович
Дуркот, Мирон Олексійович
Макар, Лариса Іванівна
Поп, Михайло Михайлович
Тарнай, Андрій Амбросійович
Трунов, Михайло Леонтійович
Мудрий, Степан Іванович
Штаблавий, Ігор Іванович
Keywords: наночастинки
спектри пропускання
поверхневий плазмонний резонанс
неупорядковані масиви наночастинок
Issue Date: 2021
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Рубіш В. М. Швидкісні методи формування неупорядкованих масивів наночастинок Au і Ag, їх морфолоія та оптичні характеристики / В. М. Рубіш, В. К. Кириленко, М. О.Дуркот, Л. І. Макар, М. М. Поп, А. А. Тарнай, М. Л. Трунов, С. І. Мудрий, І. І. Штаблавий // Фізика і хімія твердого тіла. - 2021. - Т. 22. - № 4. - С. 804-810.
Abstract: Розроблені методики та оснащення для швидкого формування у вакуумі та на повітрі неупорядкованих масивів наночастинок (НЧ) Au і Ag із заданими морфологією та оптичними характеристиками. Методом швидкого (30-60 с) радіаційного нагрівання плівок золота і срібла (товщиною 4-35 нм) до температур 573-693 К одержані масиви НЧ Au і Ag з розмірами наночастинок від декількох десятків до сотень нанометрів, положення максимуму смуги поверхневого плазмонного резонансу (λППР) яких знаходиться в межах 520-597 нм для НЧ Au і 424-509 нм для НЧ Ag. Встановлено, що середній розмір наночастинок залежить від товщини плівок золота і срібла та температури відпалу. Показано, що сформовані масиви НЧ Au можуть бути використані для дослідження структури нанорозмірних халькогенідних плівок методом поверхнево-підсиленої раманівської спектроскопії.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11962
Appears in Collections:Т. 22, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5486-Текст статті-14747-1-10-20211228.pdf557.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.