Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12138
Title: Вплив дислокаційної структури на електричні та спектроскопічні властивості гетероструктур MoOx/p-CdTe/MoOx
Other Titles: Influence of dislocation structure on electrical and spectroscopic properties of MoOx/p-CdTe/MoOx heterostructures
Authors: Фодчук, Ігор Михайлович
Кузьмін, А. Р.
Маслянчук, Олена Леонідівна
Гуцуляк, Іван Іванович
Солодкий, М. С.
Роман, Ю. Т.
Солован, Михайло Миколайович
Гудименко, Олександр Йосипович
Keywords: телурид кадмію
дефектна структура
гетероструктри
детектори Х- та γ- випромінювання
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Фодчук І. М. Вплив дислокаційної структури на електричні та спектроскопічні властивості гетероструктур MoOx/p-CdTe/MoOx / І. М. Фодчук, А. Р. Кузьмін, О. Л. Маслянчук, І. І. Гуцуляк, М. С. Солодкий, Ю. Т. Роман, М. М. Солован, О. Й. Гудименко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 1. - С. 144-149.
Abstract: Методами високороздільної Х-хвильової дифрактометрії досліджена дефектна структура монокристалів p-CdTe:Cl та на їх основі гетероструктур MoOx/p- CdTe/MoOx. Апробовано різні моделі дислокаційних систем, за якими із побудови Вільямсона-Холла оцінено густини дислокацій. Відзначено, що значні деформації невідповідності в перехідному шарі негативно впливають на вольт-амперні характеристики гетероструктур.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12138
Appears in Collections:Т. 23, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5385-Текст статті-15661-1-10-20220319.pdf721.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.