Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12142
Title: Пориста структура вуглецевих матеріалів отриманих із шкарлупи волоських горіхів
Other Titles: Porous structure of carbon materials obtained from the shell of walnuts
Authors: Іванічок, Наталія Ярославівна
Іванічок, О. М.
Колковський, Павло Ігорович
Рачій, Богдан Іванович
Склепова, С. С.
Кулик, Юрій Орестович
Бачук, Василь Васильович
Keywords: пористий вуглецевий матеріал
пориста структура
малокутове Х-променеве розсіяння
низькотемпературна порометрія
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Іванічок Н. Я. Пориста структура вуглецевих матеріалів отриманих із шкарлупи волоських горіхів / Н. Я. Іванічок, О. М. Іванічок, П. І. Колковський, Б. І. Рачій, С.-В. С. Склепова, Ю. O. Кулик, В. В. Бачук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 1. - С. 172-178.
Abstract: Шляхом карбонізації вихідної сировини (шкарлупи волоських горіхів) отримано зразки пористого вуглецевого матеріалу (ПВМ). Малокутове Х-променеве розсіювання (SAXS) було використано для вивчення пористої структури отриманих вуглецевих матеріалів. Встановлено, ф0рактальна розмірність поверхні зростає та спостерігаються суттєві зміни в розподілі об’єму пор зразків ПВМ зі збільшенням температури карбонізації вихідної ситовини, що особливо проявляється для зразка, отриманого при 700 оС. Показано, що ПВМ, отримані при 400-700 °С, є макропористими матеріалами, максимум пористого об’єму яких відповідає порам з радіусом R ≈ 30 нм, а зразки отримані при 700-1000 оС є мезопористими з R ≈ 5 нм. На основі ізотерм низькотемпературної адсорбції-десорбції азоту були розраховані характеристики пористої структури отриманих матеріалів та показано, що температура карбонізації істотно вливає на питому площу поверхні та об’єм пор ПВМ. Встановлено, що для отримання ПВМ з оптимальним співвідношенням мікро- і мезопор є температура 800 °С, при якій досягається питома площа поверхні вуглецевого матеріалу 238 м2/г з середнім діаметром пор 2,2 нм.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12142
Appears in Collections:Т. 23, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5314-Текст статті-15703-1-10-20220323.pdf674.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.