Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12147
Title: Синтез наночастинок магнетиту з використанням екстракту винограду: синтез, морфологія, застосування в гіпертермії та каталітична активність у реакції розкладу пероксиду водню
Other Titles: Magnetite nanoparticles synthesized using grape fruit extract: synthesis, morphology, hyperthermia application and catalytic activity in hydrogen peroxide decomposition
Authors: Данилюк, Назар Володимирович
Ліщинська, Софія Ігорівна
Татарчук, Тетяна Романівна
Коцюбинський, Володимир Олегович
Мандзюк, Володимир Ігорович
Keywords: зелений синтез
магнітна гіпертермія
пероксид водню
магнетит
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Данилюк Н. В. Синтез наночастинок магнетиту з використанням екстракту винограду: синтез, морфологія, застосування в гіпертермії та каталітична активність у реакції розкладу пероксиду водню / Н. В. Данилюк, С. І. Ліщинська, Т. Р. Татарчук, В. О. Коцюбинський, В. І. Мандзюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 1. - С. 77-88.
Abstract: У статті представлено простий одноетапний "зелений" підхід до синтезу наночастинок магнетиту. Наночастинки магнетиту синтезовані з використанням екстрактів винограду, отриманих зі шкірок та м’якоті. Утворення наночастинок магнетиту було підтверджено за допомогою X-променевої дифракції, інфрачервоної спектроскопії (ІЧ), мессбауерівської спектроскопії, скануючої електронної мікроскопії (СEM) та енергодисперсійної спектроскопії (ЕДС). Розмір кристалітів наночастинок магнетиту становив 7 і 14 нм для зразків Fe3O4-шкірка та Fe3O4-м’якоть відповідно. Зображення скануючої електронної мікроскопії показують, що зразки складаються з агломерованих наночастинок. Синтезовані наночастинки магнетиту показали хороші перспективи їх використання у магнітній гіпертермії. Значення SAR 0.488 Вт/г та 1.330 Вт/г для зразків Fe3O4-шкірка та Fe3O4-м’якоть відповідно. Синтезовані магнітні наночастинки демонструють чудову колоїдну стійкість у водних розчинах. Максимальні температури гіпертермії становлять 42.28 °C і 42.48 °C для зразків Fe3O4-шкірка та Fe3O4-м’якоть відповідно. Дослідження каталітичної активності магнетиту досліджували в реакції розкладу пероксиду водню в реакторі періодичної дії. Ступінь розкладання H2O2 становив 67.5% та 65.25% для зразків Fe3O4-шкірки та Fe3O4-м’якоть відповідно. Висока каталітична активність синтезованих зразків робить їх перспективними каталізаторами розкладу пероксиду водню в технологіях очищення води.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12147
Appears in Collections:Т. 23, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5404-Текст статті-15406-1-10-20220215.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.