Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12210
Title: Social-political Glossary
Other Titles: Соціально-політичний глосарій
Authors: Кобута, Світлана Степанівна
Ницполь, Вікторія Ігорівна
Keywords: Mass Media ; Industry; Diplomatic Issues ;Global Finance ;Foreign Affairs;Trade ; Elections; Law; Unemployment; Conflict of Interest;Crimes
Issue Date: 2021
Citation: Social-political Glossary / Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 «Міжнародні економічні відносини» / укладачі: Кобута Світлана Степанівна, Ницполь Вікторія Ігорівна, м. Івано-Франківськ: 2021. – 70 с. (2,3 д.а.)
Abstract: Навчально-методичний посібник розрахований для майбутніх спеціалістів у сфері міжнародних відносин та міжнародних економічних віддносин, а також перекладачів та представляє собою збірник лексичного матеріалу, граматичних завдань і автентичних текстів для тренування та практичного застосування теоретичних знань, а також для удосконалення навичок розуміння і оперування професійною термінологією у соціально-політичних сферах. Особлива увага приділяється особливостям вживання і труднощам перекладу соціально-політичної лексики, способам її застосування на прикладах публіцистичних текстів із різних сфер. У прикладах контактують українська та англійська мови. Методичні вказівки рекомендовані для аудиторної та дистанційної роботи студентів у рамках навчального курсу „Іноземна мова спеціальності‖, але можуть бути застосовані для самостійного опрацювання
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12210
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Social-Political Glossary 2021 edited.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.