Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12482
Title: Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. 688 с.
Other Titles: Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. 688 с.
Authors: Цепенда, Ігор Євгенович
Кугутяк, Микола Васильович
Литвин, Микола Романович
Вітенко, Микола Дмитрович
Павлишин, Олег Йосифович
Великочий, Володимир Степанович
Соляр, Ігор Ярославович
Добржанський, Олександр Володимирович
Keywords: Західно-Українська Народна Республіка, ЗУНР, соборність, Акт Злуки
Issue Date: 2018
Publisher: Манускрипт-Львів
Citation: Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія. Т. 1: А–Ж. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. 688 с.
Abstract: Пропоноване енциклопедичне видання вперше в українській та зарубіжній історичній науці презентує читачеві комплексне дослідження одного з найяскравіших феноменів вітчизняної історії - доби Західно-Української Народної Республіки. Енциклопедія є результатом тривалих наукових студій і сучасного творчого осмислення фундаментальних процесів українського державотворення і соборності на початку XX століття, узагальнення здобутків вітчизняної та зарубіжної історіографії у вивченні даної проблеми за роки незалежності України. На великому і якісно новому джерельному матеріалі з вітчизняних та іноземних архівосховищ і наукових бібліотек, ураховуючи сучасні методологічні підходи й останні досягнення соціогуманітарних наук, автори видання - науковці з Івано-Франківська, Києва, Львова, Рівного, Тернополя, Чернівців - розглядають передумови революційного чину в Галичині, внутрішню і зовнішню політику ЗУНР, її збройну боротьбу і міжнародне становище, національні, соціально-економічні, культурні, етноконфесійні процеси в краї, партійно-політичну систему, правову і законотворчу діяльність творців ЗУНР. Велику увагу приділено повсякденному життю й побутові населення західноукраїнського регіону у 1918-1923 pp., просопографічним аспектам історії ЗУНР, питанням історичної персоналістики і біографістики, історіографії та джерелознавства ЗУНР, відомим і маловідомим історичним постатям борців за українську державність, незалежність і соборність, висвітленню різноманітних тем і сюжетів Енциклопедії за допомогою унікальних фотодокументів та оригінального, аутентичного ілюстрованого матеріалу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12482
ISBN: 978-966-2067-44-6
Appears in Collections:Наукові видання (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.