Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12540
Title: Дослідження термоелектричного матеріалу на основі твердого розчину Lu1-xZrxNiSb. I. Експериментальні результати
Other Titles: Investigation of thermoelectric material based on Lu1-xZrxNiSb solid solution. I. Experimental results
Authors: Ромака, Володимир Афанасійович
Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Любов Петрівна
Горинь, Андрій Маркіянович
Пашкевич, Володимир Зеновійович
Ничипорук, Галина Павлівна
Гаранюк, Петро Ігорович
Keywords: напівпровідник
електропровідність
рівень Фермі
коефіцієнт термо-ерс
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Ромака В. А. Дослідження термоелектричного матеріалу на основі твердого розчину Lu1-xZrxNiSb. I. Експериментальні результати / В. А. Ромака, Ю. В. Стадник, Л. П. Ромака, А. М. Горинь, В. З. Пашкевич, Г. П. Ничипорук, П. І. Гаранюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 2. - С. 235-241.
Abstract: Вивчено вплив легування фази пів-Гейслера р-LuNiSb (структурний тип MgAgAs) атомами Zr на структурні, кінетичні, енергетичні та магнітні характеристики напівпровідникового твердого розчину Lu1-xZrxNiSb у діапазонах: Т=80–400 К, х=0–0.10. Експериментально встановлено, що при легуванні сполуки р-LuNiSb атомами Zr одночасно генеруються як структурні дефекти акцепторної природи, так і донорної, концентрація яких росте при збільшенні вмісту атомів Zr. Показано, що досліджений напівпровідниковий твердий розчин Lu1-xZrxNiSb є перспективним термоелектричним матеріалом.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12540
Appears in Collections:Т. 23, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5315-Текст статті-16232-1-10-20220428.pdf602.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.