Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12541
Title: Структурні та електричні властивості допованого сіркою нанокомпозиту оксид графену / оксид графіту
Other Titles: Structural and electrical properties of sulfur-doped graphene oxide/graphite oxide composite
Authors: Абасзаде, Р. Г.
Мамедов, А. Г.
Байрамов, І. І.
Ханмамадова, Е. А.
Коцюбинський, Володимир Олегович
Капуш, Ольга Анатоліївна
Бойчук, Володимира Михайлівна
Гюр, Е. Ю.
Keywords: оксид графену
оксид графіту
нанокомпозит
негативний диференціальний опір
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Абасзаде Р. Г. Структурні та електричні властивості допованого сіркою нанокомпозиту оксид графену / оксид графіту / Р. Г. Абасзаде, А. Г. Мамедов, І. І. Байрамов, Е. А. Ханмамадова, В. О. Коцюбинський, О. А. Капуш, В. М. Бойчук, Е. Ю. Гюр // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 2. - С. 256-260.
Abstract: Оригінальним шляхом було отримано легований сіркою нанокомпозитний матеріал оксид графену / оксид графіту. Здійснено детальне вивчення структурного впорядкування синтезованого композиту методами рентгеноструктурного аналізу та раманівської спектроскопії. Прояви явища негативного диференціального опору для отриманого матеріалу спостерігалися при кімнатній температурі було інтерпретовано в рамках моделі, яка передбачала просторово обмежений перколяційний транспорт протонів через молекули води, адсорбовані на гідрофільній поверхні шарів оксиду графену. Присутність збагаченого сіркою оксиду графіту з високою електронною провідністю сприяє просторовому розділенню протонів та електронів і підвищує ефективність перенесення Н+. Отримані результати відкривають можливості розробки нового способу синтезу композиційних матеріалів на основі графену з широким спектром практичних застосувань.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12541
Appears in Collections:Т. 23, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5882-Текст статті-16357-2-10-20220517.pdf505.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.