Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/12564
Title: Світловипромінювачі на основі CdTe, легованих ізовалентними домішками
Other Titles: Light emitters based on CdTe doped with isovalent impurities
Authors: Мазур, Тетяна Михайлівна
Сльотов, Михайло Михайлович
Сльотов, Олексій Михайлович
Мазур, Мирослав Павлович
Keywords: світловипромінювачі
висока інтенсивність
крайове випромінювання
телурид кадмію
Issue Date: 2022
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Мазур Т. М. Світловипромінювачі на основі CdTe, легованих ізовалентними домішками / Т. М. Мазур, M. M. Сльотов, О. М. Сльотов, М. П. Мазур // Фізика і хімія твердого тіла. - 2022. - Т. 23. - № 2. - С. 317-321.
Abstract: Досліджено проблеми розроблення світловіпромінювальних структур на основі CdTe із розширеним діапазоном робочих температур і радіаційно стійких параметрів. Опановано методику отримання джерел гетероструктури, визначені технологічні режими зміщення та отримання випроміну з високою квантовою ефективністю η = 7-20 % при 300 К у широкій спектральній області. Розроблено конструкцію приладів і виготовлено легування ізовалентними домішками Mg, Ca світловіпромінювачі на основі CdTe, випромінювання яких міжзонною рекомбінацією вільних носіїв заряду та доміною анігіляцією зв’язаних екситонів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12564
Appears in Collections:Т. 23, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5838-Текст статті-16756-2-10-20220615.pdf928.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.